En safeticket billetløsning

Arrangøren

Tante Olga Concert & Security ApS
Søndergade 6
8900 Randers C
CVR: 25794400

Kontaktperson: Leif Bressum
Telefon: 86 40 12 22
E-mail: info@tanteolga.dk


Salgs og leveringsbetingelser

Følgende betingelser er gældende for:

Tante Olga Concert & Security ApS
Søndergade 6
8900 Randers C

Tlf: 86411970
Email: info@tanteolga.dk
CVR: 25794400

Herefter benævnt Tante Olga Concert & Security ApS

§ 1. GENERELT

Enhver leverance mellem parterne finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Tante Olga Concert & Security ApS formidler udelukkende salg af billetter mellem billetkøberen og den ansvarlige arrangør.

§ 2. BETALING

Der kan betales med Dankort, Visa/Dankort, Visa, MasterCard, Maestro, VisaElectron, JCB samt American Express.

Betaling skal finde sted ved onlinebetaling.

Din betaling hæves fra dit betalingskort når billetten er afsendt.

§ 3. LEVERING OG FORSINKELSE

Levering sker enten via elektronisk post i form af en PDF-fil (PrintSelv) eller fremsendt med PostDanmark som almindelig brevpost.

I tilfælde af bortkomst kan erstatningsbilletter fremsendes, hvorved de oprindelige billetter automatisk annuleres.

§ 4. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Du accepterer som kunde at Tante Olga Concert & Security ApS opbevarer de af dig afgivne personoplysninger i forbindelse med billetkøb.

Tante Olga Concert & Security ApS overdrager informationer såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail til den arrangør der afholder det pågældende arrangement du som kunde har købt billet til.

Dette sker med henblik på at arrangøren kan yde den optimale kundeservice, f.eks. i tilfælde af aflysninger.

Tante Olga Concert & Security ApS videregiver ikke oplysningerne til andre end arrangøren af det pågældende arrangement.

§ 5. ANSVARSBEGRÆNSNING

Kontroller venligst bestillingen inden betaling for at sikre dig imod fejlbestillinger.

Billetten erstattes ikke ved bortkomst, men kan genfremsendes elektronisk eller pr brevpost.

Billetten kan KUN refunderes af arrangøren og KUN i tilfælde af aflysning

Bestillings-, leverings- og betalingsgebyrer refunderes ikke.

Tante Olga Concert & Security ApS har intet vedrørende arrangørens eventuelle betalingstandsning, konkurs, aflysning eller flytning af dato for afholdelse af et arrangement eller andre reklamationer vedrørende det aktuelle arrangement.

Al henvendelse herom rettes til arrangøren, kontaktoplysninger forefindes på billetten samt på hjemmesiden hvor billetten er bestilt.

Moms udgør 20% af billetsummen inklusive billetgebyr såfremt der er pålagt moms på arrangementet.

Gebyr for betaling med betalingskort er ikke momsbelagt.

§ 6. FORTRYDELSESRET

Tante Olga Concert & Security ApS fungerer udelukkende som formidler af salg af billetter mellem kunden og den arrangør der sælger billetterne via Tante Olga Concert & Security ApS's onlinesystemer.

Bemærk: I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter ikke omfattet fortrydelsesretten.

§ 7. AFTALEÆNDRINGER

Tante Olga Concert & Security ApS har ret til, på et hvilken som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser eller priser med 30 dages varsel.

§ 8. LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved Retten i Randers.